Tapper & Co. har bistått privatpersoner og næringslivet i over 70 år.

Tapper advokatfirma advokat

I løpet av disse 70 årene har vi opparbeidet en bred kompetanse på de fleste juridisk områder.Vi hjelper privatpersoner med rådgivning i arve og familiesaker, kjøp og salg av bolig og fritidseiendom, erstatningssaker, arbeidskonflikter og andre juridiske spørsmål.

Vårt firma har lang erfaring med å bistå både små og store virksomheter med alt fra etablering av firma, styrearbeid og omstruktureringer.

Våre advokater kan bistå med nødvendig rådgivning innen bygningrett, konkurs, arbeidsforhold, erstatning og generell kontraktrett.Våre advokater går ofte i retten, men forsøker om mulig å finne gode løsninger for våre klienter utenfor rettssystemet.

Vårt advokatfirma vektlegger høy faglig kompetanse, rask og kostnadseffektiv bistand og personlig oppfølgning.

Vi er medlemmer av Den Norske Advokatforening.