Barn, samvær, skilsmisse, foreldreansvar, skifteFormuesforholdet mellom ektefelle/samboere og rettigheter og forpliktelser overfor hverandre og felles barn ved samlivsbrudd kan erfaringsmessig være konfliktfylte saksområder.

 

 

 

Avtaler om formuesforholdet

Ved inngåelse av ekteskap/samboerskap kan vi bistå med å finne hensiktsmessige og gode løsninger hvor lovens normalløsninger ikke passer. Etter noen år kan det også være aktuelt å revidere inngåtte avtale på grunn av endrede forhold.

Vi kan hjelpe deg med:

  • Rådgivning om formuesforholdet – felleseier eller sameier.
  • Opprettelse av ektepakt.
  • Opprettelse av samboeravtale.

Deling av formue ved samlivsbrudd

Ved samlivsbrudd etter ekteskap/samboerskap kan vi hjelpe deg med å finne løsninger du blir fornøyd med i dag og i fremtiden.

For å unngå konflikter og overraskelser i ettertid, er det viktig å vite hva man har krav på etter loven og hvilke av disse kravene man eventuelt fraskriver seg ved å inngå en avtale. I tillegg reduseres risikoen for konflikter dersom avtalen er klar og entydig. Derfor er det ofte lurt å kontakte advokat for råd og veiledning i disse sakene.

Vi kan hjelpe deg med :

  • Rådgivning om dine økonomiske rettigheter.
  • Representere deg i forhandlinger om fordeling av formuen.
  • Bistå deg i en eventuell rettslig prosess.

Avtaler om barna

Foreldrene bestemmer selv om en eller begge av foreldrene skal ha foreldreansvaret , hvor barnet skal bo og hvor mye samvær barnet skal ha med hver av foreldrene. Det er imidlertid viktig å vite hvilke konsekvenser de ulike ordningene med foreldreansvar, fast bosted og samvær har før du inngår en slik avtale. Vi kan gi deg nødvendig informasjon  og bistå med å sette opp en klar avtale.

Hvis dere som foreldre ikke blir enige kan vi bistå deg i en eventuell rettslig prosess.

Vi kan hjelpe deg med:

  • Rådgivning om hvilke konsekvenser ulike avtalevilkår medfører.
  • Representere deg i forhandlinger om en avtale om foreldreansvar, fast bosted for barna og/eller samvær med barna.
  • Bistå deg i en eventuell rettslig prosess om foreldreansvar, fast bosted for barna og/eller samvær med barna.