Erstatning, skade

Alle kan komme opp i situasjoner hvor det er aktuelt å kreve erstatning eller hvor noen krever erstatning av deg.Det kan være personskader, skader på eiendom, pasientskader, feil og mangler på eiendeler man har kjøpt eller solgt eller skader i arbeidslivet.

 

 

Vi kan vurdere om det er grunnlag for erstatning.

I forbindelse med erstatning kan vi hjelpe deg med:

  • Om du kan kreve erstatning og hvor mye du kan kreve.
  • Om det er grunnlag for erstatningskrav mot deg.