Bolig, husleie, husleierett, fast eiendom, utleieJuridiske spørsmål om bolig er viktig enten du leier eller eier boligen.Vi kan utarbeide kontrakter for deg slik at dine interesser blir ivaretatt på en best mulig måte.Ved eventuelle tvister kan vi bistå deg med rådgivning og i forhandlinger.Vi kan også hjelpe deg med søknad om byggetillatelse eller klage på vedtak fra myndighetene.

 

 

Vi kan hjelpe deg som huseier, huskjøper eller husselger med:

 • Utarbeidelse av kjøpekontrakt, festekontrakt og leiekontrakt.
 • Gjennomgang av kontrakter og bistand i kontraktsforhandlinger.
 • Være oppgjørsmegler i forbindelse med kjøp og salg av bolig.
 • Bistand ved innløsning av festetomt, forlengelse av festekontrakt og regulering av festeavgift.
 • Boligtvister, f.eks. pga. mangler ved boligen.
 • Søknader til offentlige myndigheter eller klage over vedtak fra offentlige myndigheter.
 • Bistand ved nabokonflikter.

Vi kan hjelpe deg som leietaker med :

 • Gjennomgang av leiekontrakt og bistand i kontraktsforhandlinger.
 • Vurdering av krav om å flytte.
 • Oppsigelse av leiekontrakten.
 • Økning i husleien.
 • Spørsmål om dine og utleiers vedlikeholdsplikter.
 • Øvrige spørsmål eller tvister i løpet av leieforholdet.

Vi kan hjelpe deg som utleier med:

 • Utarbeidelse av leiekontrakt.
 • Gjennomgang av leiekontrakt og bistand i kontraktsforhandlinger.
 • Spørsmål om din og leietakers vedlikeholdsplikt.
 • Regulering av husleien.
 • Øvrige spørsmål vedrørende dine og leietakers rettigheter og plikter.