ArvVi kan gi deg informasjon og råd om arveplanlegging, generasjonsskifte og arveavgift, og vi hjelper deg gjerne med å opprette et gyldig testament.Etter et dødsfall kan det noen ganger være vanskelig å  fordele arven på en riktig måte.  Vi har lang erfaring med fordeling av dødsbo og vet hvordan dette praktisk kan ordnes for å unngå  unødige konflikter mellom arvingene. Ta kontakt med oss før det oppstår problemer.

Lengstlevende ektefelle/samboer velger ofte å sitte i uskiftet bo, men mange vet ikke hvilke rettigheter og begrensninger som gjelder. Kontakt oss dersom du har spørsmål om du skal velge uskifte eller ikke, eller dersom du allerede sitter i uskiftet bo og det er noe du lurer på i den forbindelse.

 

 

I forbindelse med arv kan vi  bl.a. hjelpe deg med følgende :

  • Informasjon om hvordan arven kan fordeles.
  • Opprettelse eller endring av testament.
  • Bistand både før og under skifte av et dødsbo, både privat skifte og offentlig skifte.
  • Bistand  til deg som sitter i uskiftet bo  eller er arving til et uskiftet bo.
  • Arveavgift.