Arbeidsrett, arbeidstaker, arbeidskonfliktJobben er viktig for deg og vi kan gi deg god veiledning og hjelp i forbindelse med rettslige spørsmål som berører din ansettelse og arbeidsplass.

 

 

 

 

Vi kan hjelpe deg som er arbeidstaker i bl.a. følgende situasjoner:

  • Dersom du får oppsigelse/avskjed eller varsel om oppsigelse fra arbeidsgiver.
  • Dersom virksomheten du jobber i blir overdratt til en annen virksomhet eller går konkurs.
  • I forbindelse med permisjon og sykdom.
  • Dersom du har krav på lønn som du ikke har fått.
  • I andre konflikter med arbeidsgiver eller konflikter på arbeidsplassen.