I løpet av livet kommer de fleste av oss opp i situasjoner hvor det enten er nødvendig eller lønnsomt å få bistand av advokat.

Kunnskap om rettigheter og plikter minsker sjansen for at det oppstår konflikter, og derfor kan det ofte være lønnsomt å søke råd hos en advokat selv om det ikke er oppstått en konflikt. Dette gjelder f.eks. før arv skal fordeles, før du skal inngå kontrakter, før du kjøper eller selger bolig, før du leier ut hele eller deler av eiendommen din, osv.

Vår bistand omfatter rådgivning om dine rettigheter og plikter.  Vi representerer deg i konfliktløsning, om nødvendig for domstolene.