Kontrakt, kontraktsrett, avtale

Som næringsdrivende inngår man mange forskjellige typer kontrakter.Vi har lang erfaring med utarbeidelse av kontrakter og bistand i kontraktsforhandlinger i alle typer saker.

Vi kan ivaretar dine interesse på en god måte og kan bistå deg dersom det oppstår tvister vedrørende gjennomføringen/oppfyllelsen av en kontrakt.

 

 

Vi kan bl.a. bistå med :

  • Avtaler om salg og kjøp.
  • Avtaler om overdragelse av selskap eller overdragelse av aksjer og andre eierandeler i selskaper.
  • Samarbeidsavtaler mellom næringsdrivende.
  • Avtaler mellom entreprenører og leverandører.
  • Aksjonæravtaler.