Arbedisgiver, arbeidsrettBehov for bistand oppstår med ujevne mellomrom og kan varierer mye i omfang.Som arbeidsgiver kan du forhindre resurskrevende konflikter dersom du har god kunnskap om de reglene og de formelle kravene som må overholdes av arbeidsgiver.

Vi kan tilby rask bistand både når du har korte spørsmål eller trenger hjelp i forbindelse med en omfattende arbeidsrettslig tvist.

 

Vi kan bistå deg som arbeidsgiver med:

  • Avtaler ved ansettelser eller oppsigelser.
  • Spørsmål vedrørende arbeidstakers permisjon eller sykdom.
  • Spørsmål vedrørende ferie, feriepenger eller lønn.
  • Spørsmål vedrørende arbeidsmiljø eller overtidsarbeid.
  • Løsning av konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller mellom arbeidstakere.
  • Spørsmål ved nedbemanning og rasjonalisering.