Terje Tapper advokat

Terje Tapper

Partner

terje.tapper@tapper.no

Telefon 73 88 38 50
92 60 64 16
Bevilling 1983
I Tapper & Co. fra 1981

Fagområder:

Selskapsrett, bygge- og entrepriserett, kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold, anbudsrett og offentlige anskaffelser, injurielovgivning, tvangsfullbyrdelse, konkurs- og bobehandling.

 Utdanning:

1980 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo med bygnings- og ekspropriasjonsrett som spesialfag.

Erfaring:

1981-1983 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Kaare J. Tapper.
1983-1985 Advokat i Advokatfirmaet Kaare J. Tapper.
1985- Partner i Tapper & Co.

Praksisområder:

Terje Tapper har bred erfaring innenfor det forretnings-juridiske området, både som rådgivende advokat og som styreleder og styremedlem i flere selskaper. Han har lang prosedyreerfaring fra prosesser for domstolene. Likeså bred erfaring innenfor fagområdene tvangsfullbyrdelse, konkurs- og bobehandling.

Eiendomsmegling og eiendomsforvaltning