Jan Kaare Tapper advokat

Jan Kaare Tapper

Partner

jan.kaare.tapper@tapper.no

Telefon 73 88 38 50
92 60 64 00
Bevilling 1980
I Tapper & Co. fra 1978

Fagområder:

Forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett, bygge- og entrepriserett, offshore- og verkstedkontrakter, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold.

Utdanning:

1978 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo .

Erfaring:

1978-1980 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Kaare J. Tapper.
1981-1982 Vitenskapelig assistent v/Nordisk Institutt for Sjørett (Universitetet i Oslo).
1982-1985 Advokat i Advokatfirmaet Kaare J. Tapper
1985- Partner i Tapper & Co.
2012 Møterett for Høyesterett

Praksisområder:

Jan Kaare Tapper har bred erfaring innenfor det forretningsjuridiske området, både som rådgivende advokat og som styreleder og styremedlem i flere selskaper. Han har lang prosedyreerfaring fra prosesser for domstolene og fra voldgiftssaker. Han blir også benyttet som dommer ved privat voldgift.

Annet:

1983 Medforfatter av ”Kontrakter i petroleumsvirksomheten”, Sjørettsfondet 1983.