Advokatenes ekspertise og praksis dekker de sentrale deler av det privatrettslige og det forretningsjuridiske området. Kravene til kompetanse er stadig økende og vi arbeider derfor med å utvikle spisskompetanse blant våre advokater.

Oppdragene løses av den eller de som har best faglige forutsetninger innenfor de gitte tidsrammer. Samtidig ønsker vi å beholde den direkte kontakt mellom klient og advokat fordi mange klienter  har ønske om én bestemt advokat.

Vi prosederer jevnlig saker for domstolene og for voldgiftsrett og våre advokater påtar seg også oppdrag som dommere ved privat voldgift.

Vi er rådgivere for våre klienter og vårt mål er en kvalifisert, fullstendig og hurtig behandling av oppdragene.